FunktionerHvad vi laver som Retsodontologer . . .

Identifikation

Identifikation

Da der her i landet er tradition for at gå jævnligt til tandlæge, og da der eksisterer lovgivning, der stiller krav til udformning og opbevaring af tandjournaler, er identifikation baseret på tandoplysninger er en effektiv og billig metode, når uigenkendelige, dødfundne personer skal identificeres. På landsplan er der mellem 100 og 150 sager årligt.

Enkelttilfælde

Enkelttilfælde

På institutterne behandles enkeltsager, hvor der i forbindelse med ligsyn er usikkerhed om identiteten på afdøde. I de fleste tilfælde er der tale om en bekræftelse af en i forvejen formodet identitet på den afdøde. I andre tilfælde, når en ukendt død person skal identificeres, er det retsodontologens opgave at udarbejde et signalement på afdøde ud fra tandsættet. Denne identitetsrekonstruktion kan senere føre til identifikation, hvis politiets efterforskning kan udpege en bestemt savnet person. Registrering af savnede eller bortgåede personers tandstatus udføres i samarbejde med Rigspolitiets Eftersøgnings og Identifikations Sektion (KTID).

Større ulykker / massekatastrofer

Større ulykker / massekatastrofer

Rigspolitichefens stående identifikationsberedskab tæller omkring 12 tandlæger med retsodontologiske kompetencer, der kan rykke ud i forbindelse med større identifikationsopgaver i ind- og udland. De tandlæger, der indgår i beredskabet, er organiseret i Dansk Retsodontologisk Forening.


Aldersvurdering

Aldersvurdering

Aldersundersøgelser af asylansøgere uden dokumentation for fødselsdata gennemføres på unge, især i aldersgruppen 15 – 25 år, med henblik på klarlæggelse af den sandsynlige kronologiske alder. Alderen estimeres ud fra tandmodning baseret på røntgenundersøgelse af tandsættet. Tandundersøgelsen sammenholdes med en røntgenundersøgelse af håndknoglernes udvikling samt en modenhedsundersøgelse af kroppen (somatisk modenhedsundersøgelse). De 3 delresultater indgår i en samlet erklæring. Aldersundersøgelserne udføres fortrinsvis på Retsmedicinsk Institut i København.


Vurdering af tandskader (tortur-undersøgelser)

Vurdering af tandskader (tortur-undersøgelser)

Asylansøgere, der under den generelle lægeundersøgelse på de retsmedicinske institutter fortæller, at de i forbindelse med voldelige overgreb er blevet skadet på tænder og kæber, indkaldes til en tandundersøgelse. Undersøgelsen, der er baseret på røntgenundersøgelse og klinisk undersøgelse, sammenfattes i en erklæring, der videregives til Statsobducenturet, de retsmedicinske institutter, der laver en samlet erklæring omhandlende skader opstået i forbindelse med den angivne tortur.

Vurdering af tand- og bidspor

Vurdering af tand- og bidspor

Tand- og bidspor afsat i forbindelse med kriminelle handlinger, påvist enten i hud eller andre emner, kan i sjældne tilfælde være så karakteristiske, at de er egnede som teknisk bevis. Sådanne analyser udføres med store mellemrum på alle tre institutter.

Vurdering af billedmateriale

Vurdering af billedmateriale

Materiale (oftest fra videoovervågningskameraer) optaget ved røverier og andre lovovertrædelser vurderes og sammenlignes med billeder af en mistænkt. Sagerne behandles overordnet af retsantropologerne i København, men retsodontologerne deltager i sager, hvor der indgår en analyse af hovedform eller ansigtstræk.

Antropologisk vurdering af tand- og kæbemateriale

Antropologisk vurdering af tand- og kæbemateriale

Antropologiske undersøgelser, rekvireret af enten politiet eller landets museer, udføres på alle tre institutter. Vurdering af tand- og kæbemateriale varetages af retsodontologerne.