Dansk Retsodontologisk Forening

Vi er medlem af IOFOS:
International Organisation for Forensic Odonto-Stomatology

DROFDansk Retsodontologisk Forening

Velkommen til Dansk Retsodontologisk Forening.
Vores hjemmeside er både for medlemmer og andre interesserede.
Vi vil gerne informere alle interesserede om retsodontologernes arbejdsopgaver og vores forenings aktiviteter.

Niels Dyrgaard Jensen, formand

Bliv medlem

INTERESSETID

OG Engagement

Bliv medlem Hvad der kræves:

  • Uddannet tandlæge

  • Medlem af TF/DOFT

  • Tandlæge
    på et retsmedicinsk institut i Danmark

  • Læge
    på et retsmedicinsk institut i Danmark

Laila Friis, næstformand

Send os en ansøgning

Kalenderkommende og seneste arrangementer

Internationalt IOFOS kursus i Kroatien

Internationalt IOFOS kursus i Kroatien


Internationalt IOFOS kongres Congress of Forensic Odonto-Stomatology, with workshops

. . .

Generalforsamling

Generalforsamling


. . .

PhdD defence

PhdD defence "age estimation"


. . .

Internationalt IOFOS kursus på Svalbard

Internationalt IOFOS kursus på Svalbard


Kjære kollega

Vi har nå bestemt oss for å arrangere et internasjonalt IOFOS kurs igjen på Svalbard.

Det forrige var sommeren 2017 og var fulltegnet og var vellykket. Internet fungerte faktisk like godt på Svalbard som det kan i Norge, og kurset er basert på at DVI programmet brukes via Internet.

Kursfolderen vil bli publisert på foreningens nettside og om redaktøren tillater, vil bli lagt med dette nyhetsbrevet.

Dette kurset er lagt til månedsskifte februar/mars i 2019. Da er det enda vinter men så lyst at man kan se noe på dagen. Kurset går som sist i Gjestehuset 102 og det arrangeres en rekke ekskursjoner i tilslutning til dette.
Det fornemste blir scooter ekspedisjon til den russiske gruvebyen Barentsburg.

Møteavgiften inkluderer kurs, hotell, mat og ekskursjoner. Man må imidlertid sel bestille og betale fly til Svalbard.
For datakurset som går fra onsdag til mandag er avgiften 1 500 euro eller 14 250 kroner.
For aldersbedømmelse kurset mandag og tirsdag er avgiften 400 euro eller 3 800 kroner.
Dette er kun andre gang det arrangeres tannlegekurs på Svalbard.

Med tanke på at alle kursholdere er emeritus, er det ikke sikkert det blir gjentatt.
Om du har tenkt på å reise til Svalbard for å gå på kurs, er det nå du har sjansen. Benytt den og vær tidlig ute med registrering.

Kurset annonseres via IOFOS og er åpen for alle fra hele verden. Der vil du også snart finne kursfolderen.
Kurset kan derfor fort bli fulltegnet.

Kurset vil bli forelagt Tannlegeforeningen og jeg regner med at nå som forrige gang, vil få et godt antall godkjente kurstimer for dette kurset. Ved forrige kurs var det også en del offentlig ansatte tannleger som fikk kurset betalt av arbeidsgiver.

Som antydet i kursfolderen er det en helt spesiell natur og atmosfære på Svalbard.
Mange blir fasinert av den og vil gjerne komme igjen og igjen.
Studer folderen og se på anbefalte internettsider.

Med vennlig hilsen
Tore Solheim

. . .

Om DROF- en forening af interesserede, som har dannet en faggruppe!

Vores formål er, at udvikle det retsodontologiske fagområdet praktisk, samt birage både undervisnings- og forskningsmæssigt.
Endvidere formidler vores forening kendskabet til det retsodontologiske fagområde. Foreningen har ca. 50 medlemmer.
Foruden aktive retsodontologer er vores medlemmer hovedsageligt praktiserende tandlæger, med speciel interesse for faget, samt retsmedicinere.
Hvert år afholdes møder, hvor medlemmerne deltager i øvelser og opdateres med "seneste nyt", inden for fagområdet.

LokationKontakt os!

 

Kontakt os:

Her finder du os

Udover de praktiserende tandlæger, på deres klinikker rundt omkring i Danmark,
så har vores medlemmerne deres daglige gang, på diverse institutter i Danmark.
Herunder Retsmedicinsk institut i København, Retsmedicinsk institut på Aarhus Universitet og på Retsmedicinsk institut på Syddansk Universitet

Vores årsmøder / November-møder
afholdes typisk i København

Retsmedicinsk institut
Frederik V's vej 11
2100 København

Find os