Dansk Retsodontologisk Forening

Vi er medlem af IOFOS:
International Organisation for Forensic Odonto-Stomatology

DROFDansk Retsodontologisk Forening

Velkommen til Dansk Retsodontologisk Forening.
Vores hjemmeside er både for medlemmer og andre interesserede.
Vi vil gerne informere alle interesserede om retsodontologernes arbejdsopgaver og vores forenings aktiviteter.

Niels Dyrgaard Jensen, formand

Bliv medlem

INTERESSETID

OG Engagement

Bliv medlem Hvad der kræves:

  • Uddannet tandlæge

  • Medlem af TF/DOFT

  • Tandlæge
    på et retsmedicinsk institut i Danmark

  • Læge
    på et retsmedicinsk institut i Danmark

Laila Friis, næstformand

Send os en ansøgning

Kalenderkommende og seneste arrangementer

Internationalt IOFOS kursus i Kroatien

Internationalt IOFOS kursus i Kroatien


Internationalt IOFOS kongres Congress of Forensic Odonto-Stomatology, with workshops

. . .

PhdD defence

PhdD defence "age estimation"


. . .

Internationalt IOFOS kursus på Svalbard

Internationalt IOFOS kursus på Svalbard


Kjære kollega

Vi har nå bestemt oss for å arrangere et internasjonalt IOFOS kurs igjen . . .

IOFOS 26.th International Meeting

IOFOS
26.th International Meeting


In the time of world upheavals, wars – old and new, and constant migrations, the pressure and need for definite identification of deceased as well as the living is growing. For this reason, the theme of our forthcoming Meeting is “Current practice of identification”. The main aim is to provide overview, new and relevant information and share experiences in the field of identification.

. . .

Om DROF- en forening af interesserede, som har dannet en faggruppe!

Vores formål er, at udvikle det retsodontologiske fagområdet praktisk, samt birage både undervisnings- og forskningsmæssigt.
Endvidere formidler vores forening kendskabet til det retsodontologiske fagområde. Foreningen har ca. 50 medlemmer.
Foruden aktive retsodontologer er vores medlemmer hovedsageligt praktiserende tandlæger, med speciel interesse for faget, samt retsmedicinere.
Hvert år afholdes møder, hvor medlemmerne deltager i øvelser og opdateres med "seneste nyt", inden for fagområdet.

LokationKontakt os!

 

Kontakt os:

Her finder du os

Udover de praktiserende tandlæger, på deres klinikker rundt omkring i Danmark,
så har vores medlemmerne deres daglige gang, på diverse institutter i Danmark.
Herunder Retsmedicinsk institut i København, Retsmedicinsk institut på Aarhus Universitet og på Retsmedicinsk institut på Syddansk Universitet

Vores årsmøder / November-møder
afholdes typisk i København

Retsmedicinsk institut
Frederik V's vej 11
2100 København

Find os